پیش شماره شهرستان شجاع چند است؟


پیش شماره شهرستان شجاع چند است؟
    پیش شماره شهرستان شجاع چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان شندآباد چند است؟

1:پیش شماره شهرستان شنگل آباد چند است؟

پیش شماره شهرستان شجاع 492313 می باشد.


پیش شماره شهرستان شهرک پائین چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان شجاع باید ابتدا 0492313 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان شهرک/سهند چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در شجاع زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0492313123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان شهنوازوسطی چند است؟
شهرستان شجاع از توابع هستان آذربایجان شرقی می باشد.


پیش شماره شهرستان شورجه طورآغای چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


70 out of 100 based on 60 user ratings 310 reviews