پیش شماره شهرستان علویق چند است؟


پیش شماره شهرستان علویق چند است؟
    پیش شماره شهرستان علویق چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان عمارت چند است؟

1:پیش شماره شهرستان عمواوغلی چند است؟

پیش شماره شهرستان علویق 427323 می باشد.


پیش شماره شهرستان عنصرود چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان علویق باید ابتدا 0427323 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان عیش آباد چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در علویق زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0427323123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان عین الدین چند است؟
شهرستان علویق از توابع هستان آذربایجان شرقی می باشد.


پیش شماره شهرستان غریب دوست/مهماندوست چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


88 out of 100 based on 48 user ratings 1198 reviews