پیش شماره شهرستان مژده چند است؟


پیش شماره شهرستان مژده چند است؟
    پیش شماره شهرستان مژده چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان ندامان چند است؟

1:پیش شماره شهرستان نرکستان چند است؟

پیش شماره شهرستان مژده 132546 می باشد.


پیش شماره شهرستان نشرودگل چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان مژده باید ابتدا 0132546 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان نصفی چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در مژده زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0132546123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان نصیرمحله چند است؟
شهرستان مژده از توابع هستان گیلان می باشد.


پیش شماره شهرستان نقره ده چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


94 out of 100 based on 74 user ratings 1174 reviews