پیش شماره شهرستان تلوری سفلی چند است؟


پیش شماره شهرستان تلوری سفلی چند است؟
    پیش شماره شهرستان تلوری سفلی چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان جوشان چند است؟

1:پیش شماره شهرستان چالان چولان چند است؟

پیش شماره شهرستان تلوری سفلی 663223 می باشد.


پیش شماره شهرستان چغابدار چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان تلوری سفلی باید ابتدا 0663223 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان چغابل/رومشکان چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در تلوری سفلی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0663223123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان چغابیت چند است؟
شهرستان تلوری سفلی از توابع هستان لرستان می باشد.


پیش شماره شهرستان چغلوندی چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


88 out of 100 based on 58 user ratings 958 reviews