ستاوه


ستاوه
    ستاوه

پاسخ :


سگ دریایی

1:سرخرگ

تارا،نجم،انجم


سورة قرآنی
جدول باز در تاریخ 20 دی ماه سال 1391 در ساعت 02:10 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


94 out of 100 based on 54 user ratings 454 reviews